Dam

Kommitténs verksamhet syftar till att stimulera damgolfen inom klubben och få fler damer till torsdagsgolfen. Genom olika aktiviteter förstärka gemenskapen och ha roligt tillsammans. Kommittén skickar veckobrev via mail med inbjudningar till sin medlemsgrupp. Kommittén ansvarar för att aktuell information inom verksamheten kommuniceras till övriga medlemmar i klubben.

Ledamöter:

Helena Hoff Ordförande
Sara Bruun Ledamot
Birgitta Brorsson Ledamot
Christina Olsson Ledamot
Anette Svedberg Ledamot
Åse Krafft Adjungerad

Våruppstart                                             

Damtävlingar 2017

Tjejligan

Sammandrag 
Tjejligan

Tillbaka