Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar till klubbens ledning (Styrelse och Klubbchef) samt Banavdelning, vilka förändringar som kan göras för att förbättra banor, träningsmöjligheter och klubbhusområdet.  Bankommittén fungerar som stöd/extra resurs, bl.a vid utarbetande av framtidsplan som ett hjälpmedel för beslutsfattande för investeringar.  Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommittens verksamhetsområde/ansvar kommuniceras till klubbens medlemmar. 

Ledamöter: 

Lars Åslund Ordförande
Helena Hoff Ledamot
Ulla-Britt Nilsson Ledamot
Kurt Carlsson Ledamot
Anton Fridell Ledamot
Lars Broberg Ledamot
Raimo Sjöberg Adjungerad
Leif Johansson Adjungerad

Tillbaka