Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar till klubbens ledning (Styrelse och Klubbchef) samt Banavdelning, vilka förändringar som kan göras för att förbättra våra banor, träningsmöjligheter och klubbhusområdet.  Bankommittén fungerar även som stöd/extra resurs, bl.a vid utarbetande av framtidsplan som ett hjälpmedel för beslutsfattande för investeringar.  Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommittens verksamhetsområde/ansvar kommuniceras till klubbens medlemmar. 

Ledamöter: 

Lars Åslund Ordförande
Helena Hoff Ledamot
Ulla-Britt Nilsson Ledamot
Kurt Carlsson Ledamot
Anton Fridell Ledamot
Lars Broberg Ledamot
Raimo Sjöberg Adjungerad
Leif Johansson Adjungerad

Tillbaka