Bankommitté

Bankommittén företräder medlemmarna och rekommenderar till Klubbens Ledning (Styrelse och Klubbchef) samt Banavdelning, vilka förändringar som kan göras för att förbättra banor, träningsmöjligheter och klubbhusområdet. Bankommittén fungerar som stöd/extra resurs, bl.a vid utarbetande av framtidsplan som ett hjälpmedel för beslutsfattande för investeringar.  Bankommittén ansvarar för att aktuell information inom bankommittens verksamhetsområde/ansvar kommuniceras till klubbens medlemmar. 

Ledamöter: 

Lars Åslund Ordförande
   
Kurt Carlsson Ledamot
Per Backe Ledamot
Helena Hoff Ledamot
Ulla-Britt Nilsson Ledamot
Anton Fridell Ledamot
Leif Johansson Adjungerad
Raimo Sjöberg Adjungerad

Tillbaka