Förbättringsförslag och svar

Har du förslag eller önskemål på förbättringar på anläggningen? Klicka på länken: Förslag.

Vi publicerar alla förslag som kommer in och lämna efterhand svar på dessa.
Vi är tacksamma för alla förbättringsförslag.

Inkomna förslag till och med 15/9-2016

Uppdaterat 15/9-2016

Förslag:

 1. Önskemål om markeringar på området för egna bollar (mellan rangen och teknikbanan). Det har funnits tidigare och försvunnit eller flyttats. Önskemål även om en platta i marken som markerar avståndet till flaggorna. / Sven Bergwall
  Svar: Vi kommer se till att det finns flaggor att sikta på och att dessa står på olika avstånd. Inför 2017 köper vi in nya flaggor. Vi kommer endast att ha markeringar för avstånd vid rangen och tills vidare inte på området för egna bollar.

 2. Önskemål om att sätta upp lampor med rörelsedetektorer både vid range och klubbhus för att avskräcka eventuella tjuvar.
  Svar: Bra förslag det gör vi under hösten 2016

 3. Önskemål om fler papperskorgar på Södra Banan Innan dess byt ut papperskorg från tee 12 till tee 11.
  Svar: Komplettering av papperskorgar kommer till säsongen 2017.

 4. Önskemål om att återgå till röda, vita och gula flaggor på Norra Banan som indikerar om flaggan står kort, mitten eller lång. / Lars Åslund
  Svar: Vi har valt vita flaggor för det estetiska och enhetliga. Det är även ett extra moment att byta flaggor och erfarenheten säger att flaggorna blir mer slitna och smutsiga i transporter. Vi kommer således behålla de vita flaggorna. 
   
 5. Dörrhandtaget till herrtoaletten närmast restaurangen ”visar” alltid upptaget(rött). Dessutom hänger en krok på sned på samma toalett. (kroken fixad, kvar är upptaget)
  Svar: Det löser vi omedelbart 
   
 6. Önskemål om utslagsplattor på blå, röd och gul tee på teknikbanan
  Svar: Vi har idag röd, blå och gul tee på korthålsbanan. Oklart vad frågan innebär, hör gärna av dig till oss och förklara mer vad önskemålet innebär.
 7. Spegeln på Södra 17 har misst sin funktion då det står en björk i vägen.
  Svar: Björken kommer ansas eller sågas ner inom kort så att spegeln återfår sin funktion.

 8. Jag föreslår även att 3+2 björkar tas ner framför kiosken på nian (norra), tre mot 10:ans green och 2 mot 9:ans tee/fairway - för att ge bättre utsikt för de som tar en paus/fikar. / Lars Å
  Svar: Vi kommer under den vita tiden (vintern) att rensa nedanför kiosken efter 9 hål på Norra Banan.

 9. ”Rätt” flaggfärg på ”rätt” avstånd enligt utslagsmattorna på rangen.
  Svar: Rangeområdet kommer ses över under vintern av våra tränare och justeringar görs till säsongen2017.

 10. Önskemål om en ny och bättre rengöringsstation för klubbor och vagnar. Galler, nät, vatten och tryckluft som fungerar.
  Svar: Mycket bra idé. Maria kommer sätta ihop en grupp som ritar och kommer med ett förslag på utseende och funktion. Utifrån det bestämmer vi hur och när vi genomför arbetet. Målet är att det är klart under säsongen 2017.

 11. Montera en klocka vid tee 53-62 hål 13 Norra Banan så att de från tee 45 kan påbörja sitt spel snabbare. 
  Svar: Vi förstår tanken men anser att det inte behövs.
   
 12. Sätt en längre flagga på hål 17 Södra Banan så man ser flaggans placering på green. 
  Svar: Läggs in i budgeten till 2017.
   
 13. Skyltar till röd tee hål 14 på Södra Banan från Green hål 13.
  Svar: Bra förslag, skyltning kommer till 2017

 14. Hål 16 Södra Banan. Ruffen är helt fel på greenens bortre sida. Greenträff och avrullad lika med förlorad boll.
  Svar: Lite otydligt vad som menas med förslaget. Återkom gärna till oss med mer specifikt önskemål.

 15. Backen hål 17 södra banan, klipp en sträng med fairway från tee upp på platån.
  Svar: Under 2016 har vi sänkt klipphöjden för semiruff på båda banorna från 44mm till 38mm. Vi anser att det är tillräckligt lågt..

 16. Överväg att klippa ut fairway lite mer på hål 9 "längs" högersidan, längst fram där det nu går ut en "udde". / Lars Å
  Svar: Vi har justerat hål 9 och vill att banans layout och design skall vara på det viset, dvs att ”udden” är kvar.

 17. Planering av träd (som skydd) på 2:an (norra) på vänster sida i höjd med 3:ans green. * Det skulle göras (har jag uppfattad det som), men när görs det? / Lars Å
  Svar: Vår bild är att det inte är taget något beslut på detta. Vi kommer göra en total revidering av NB tillsammans med Peter C. Dels för att stämma av hans tankar med banan när den ritades samt vad som har ändrats nu när den växt till sig. Det är ett stort arbete som kommer ligga till grund för vår kort och långsiktiga planering kring banan. Återkommer med info och planer efter revideringen.

 18. Prismor på södra bana?  Jag har hjälpt till att sätta på reflextejp. Men det bör ev. flyttas ner lite (så att flaggan inte skymmer reflexen när det inte blåser).... intill dess vi har råd att köpa prismor. * Har vi mer tejp?  OM ja, då hjälper jag gärna till att sätta upp det igen. / Lars Å
  Svar: Prismor köps in till säsongen 2017.

 19. Avser klubben bygga de tee:s på norra som inte är byggda? * Gäller tee 53 på 2:an och 6:an samt tee 62 och 65 på hål 7.   - Om inte, då bör en översyn av avstånden på banorna ske och dessutom bör (ska) tavlorna vid tee ändras, anser jag.  / Lars Å
  Svar: Se svar på fråga 17.

 20. Samt (ytterligare) en fråga och förslag som är lite mer komplicerad - den beror nog på svar/beslut om tee utbyggnad eller inte av tee:s samt ev. ny tee 53/57 på hål 7 (som jag tycker nu är lite för långt och därför lite för svårt): * Se över indexsättningen av hålen på norra.   - Jag skriver detta med tanke på:     a) Resultaten (från LETAS, SM H 30 och alla rundor förra året med dess statistik) samt de        anvisningar avseende indexsättning jag läst på golf.se (Denna punkt avser jag utveckla mer - när jag får/fått svar på frågan om tee ska byggas eller inte). / Lars Å
  Svar: Vi avvakta revideringen (svar fråga 17) som kommer ske under vintern. Utifrån vad den säger och vad vi kommer fram till skall vi göra en omslopning av Norra Banan under 2017.

 21. En detalj "till": - I banguiden för norra - där står det "Master course" på sidan med hål 1.... / Lars Å
  Svar: Löses till nästa gång vi trycker nya banguider.

 22. Skyltning nere vid infarten till golfklubben så det är lätt att hitta till kansli, restaurang och shop.
  Svar: Till 2017 kommer vi att skylta upp för att underlätta för gäster.

 23. Förslag: Iordningställ nya tee:s på norra banan – typ tee 37-40 (”orange tee”) med avstånd på ca 37-40 hektometer. Motiv: Jag är övertygad om att en utveckling av vår norra bana med s.k. tee 37-40 (”orange tee”) skulle utöka möjligheten för några av våra medlemskategorier att fortsatt tycka om att spela och vara kvar som medlemmar. Dessutom skulle möjligheten att öka antalet barn/juniorer och kvinnor att börja spela golf kanske öka. De medlemskategorier jag främst avser är: a) Damer över 70-75 år - som då skulle kunna spela en något kortare bana, jämför med herrar som är 75 eller äldre som får möjlighet att spela från tee 45. Motsv. möjlighet finns idag inte för våra äldre damer. b) Handicapgolfare skulle med stor sannolikhet uppskatta en sådan bana. Klubben arrangerar även SM i Handigolf 2017. c) Klubben skulle även kunna överväga att låta nybörjare, efter att de spelat dels på teknikbana och dels på södra banan få möjlighet att pröva på att spela norra banan, innan de når hcp 36. T.ex. från klubbhandicap 45 (eller en annan handicap gräns). Dessutom har SGF rekommenderat denna utveckling vid VGF årsmöte. Övrigt O För herrar är norra banan slopad för herrar från alla tee:s (tee 65, 62, 57, 53 och 45). Men när det gäller damer är den inte slopad från tee 65 och 62. Därför föreslår jag att en ny tee (kortare bana) endast ska slopas för damer och en särskild slope för nybörjare (med klubbhcp). o Jag vill även påpeka (”trycka på”) att jag inte menar att vi ska bygga dessa tee:s nya med allt vad det innebär, som bevattning, upphöjd m.m. – utan att klubben - i ett första steg endast iordningställer enkla plattor1) som fairwayklipparna ”bara kan köra över”. / Lars Å
  Svar: Att sätta upp orange tee tycker vi helt går i linje med vad verksamheten och SGF/VGF står för. Vi införskaffar plattor och tar gärna hjälp med utplacering av dessa. När det kommer till slopening är det ett större arbete där jag tycker vi skall ha som mål att ha det färdigt till säsongsstart 2017. Hänger ihop med svaret på fråga 19.

 24. Jag hade även en fråga och ”synpunkt” avseende tee på hål 17 (norra) med brev daterat 2015-09-02 med fråga om tee på hål 17 avses byggas ut (då det är ”uppfyllt med massor till höger ”framme vid tee 45/53”) och tee markeringarna (de på ”backen”). Dessutom skrev jag och anser jag att ”rätt ska vara rätt” - nu är avstånden mellan tee 45 och tee 53 ”markeringarna” ca 4,5 meter. Men ska vara 6 meter enligt avstånden (meter) som framgår av tavlan och markeringarna på backen. Är det båda som sitter fel eller en av dessa? / Lars Å    
  Svar: Vi tar med den här frågan i revisionen för Norra Bana. Vad gäller teeplattorna ser vi över detta och rättar till om de ligger fel.

 25. Har ett önskemål så man gör anläggningen tillgänglig: När man har tävling eller banarbete på en av banorna bör den andra banan vara tillgänglig för bokning. Så brukar man resonera på flera andra klubbar så varför inte hos oss. Med vänlig hälsning, Robert Edh     
  Svar: Vårt mål är att alltid ha en bana tillgänglig för bokning. Vid några tillfällen har vi av olika anledningar varit tvungna att frångå den riktlinjen. Men vi kommer göra vårt bästa för att undvika dubbelbokningar av våra banor framåt.

 26. Önskar att en permanent lösning sker så att potthålen i asfalten lagas på infarten höjd med 5an Norra banan. Dess hål har lagats provisoriskt med blandad framgång efter tidigare påstötningar. 1A intrycket är ofta bestående……Medlemmar och Greenfee gäster välkomnas av en snygg entré med stentavla vid infarten sedan är det kört då man tvingas kryssa mellan potthålen  upp mot klubbhuset. BANORNA ÄR RIKTIGT BRA speciellt hål 8a på Norra OCH ALLT ANNAT FUNGERAR. KEEP SVINGING. /Bengt Fransson    
  Svar: Vi håller med om att första intrycket är oerhört viktigt. Vi håller även med om att vi behöver hitta en hållbar och permanent lösning för infarten till klubben. Vi har tagit in offerter för ”svackan” i samband med att vi asfalterade iom Arvsfondenprojektet. Anledningen till att vi medvetet har valt att inte göra något är kostnaden. ”Svackan”, infartsvägen och uppfräschning av områden kring våra parkeringar ligger med i vår plan över anläggningen de kommande åren.
   
 27. Önskemål att pga av säkerhetsskäl flytta knappen för den röda lampan vid Norra 18 till Södra Betyder att passerande från Södra 17 trycker på knappen och då lyser det rött på Norra 18 och spelare från Södra kan passera.
  / Jan-Åke Brandt
  Svar: Bra förslag. Vi ser till att det blir gjort till säsongen 2017.

 28. Kontroll om avståndsplattorna till mitt på green (de som återfinns på fairway) stämmer på norra, men bör nog även göras på södra. När jag var ute och satte ut orange plattor mätte jag nästan alla avstånd från greenkant (på norra). De på hål 1 stämmer nog inte (varken Blå/50, Röd/100, Gul/150 och Vit/200). / Lars Å
  Svar: Vi ser över detta inför säsongen 2017

 29. Gul platta (150 m) och Vit platta (200 m) hittade jag inte på hål 16. Jag letade en stund tillsamman med Niklas S, men vi fann dem inte. /Lars Å
  Svar: Vi ser över detta inför säsongen 2017
 30. Överväg även om vi ska göra motsvarande med ”orange tee” på södra. Kanske vi kan köpa in 40-60 plattor till plattor och/eller ta fram de grön/vita som jag tror finns ute på södra och sätta ut dem på nya platser (om det behövs). / Lars Å
  Svar: Vi utvärderar orange tee på norra och tar sedan beslut om hur vi går vidare på södra banan.