Styrelse

Styrelsen arbetar efter en mötesplan över året med ett möte i månaden. Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten följer beslut fattade av årsmötet.

Peder Lindström

Ordförande

Tomas Johansson

Vice Ordförande

 

Stefan Augustsson

Kassör

 

Jenny Strandberg

Ledamot

 

Fredrik Bryngelsson

Ledamot

 

 

Marie Johansson

Ledamot

 

 

Lars Holmqvist

LedamotKlas Johansson

SuppleantMartin Srömberg

Suppleant & Sekreterare
Maria Blomqvist

Klubbchef & VD

 

 

Tillbaka                                                             Valberedning