Höstårsmöte Borås Golfklubb

Torsdagen den 23/11 håller Borås Golfklubb Höstårsmöte kl 18,30.
Kallelse med föredragningslista kommer gå ut senast den 2/11.
I kallelsen framgår även plats för mötet.

Kompletta handlingar kommer finnas tillgängliga på Medlemssidorna, där du loggar in med ditt golf-id, samt på kansliet senast den 16/11.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26/10.

Mvh Styrelsen 

Kommentarer