Golfbilar

På Borås GK finns det golf bilar att hyra

Avgifter för golfbilar:

Aktiv Medlem Borås GK
Årskort med läkarintyg      1,500kr
Årskort utan läkarintyg      3,500kr

Dagshyra med läkarintyg   150kr
Dagshyra utan läkarintyg   225kr

Gäst
Dagshyra med läkarintyg   225kr
Dagshyra utan läkarintyg   300kr   
Årskort med läkarintyg      3,500kr
Årskort utan läkarintyg      4,500kr          

Medlem som delar bil med årskortsinnehavare betalar 75 kr för del i bil.

Tävling
Tävlingsledare bestämmer om deltagare utan läkarintyg får använda golfbil vid tävling.
Medlemmar med läkarintyg har företräde. Betyder att om inte bilarna räcker till kommer vi prioritera medlemmar med intyg.