Golfbilar

På Borås GK finns det golf bilar att hyra

Avgifter för golfbilar:

Aktiv Medlem Borås GK
Årskort med läkarintyg      1,500kr
Årskort utan läkarintyg      3,500kr

Dagshyra med läkarintyg   150kr
Dagshyra utan läkarintyg   225kr

Gäst
Dagshyra med läkarintyg   225kr
Dagshyra utan läkarintyg   300kr   
Årskort med läkarintyg      3,500kr
Årskort utan läkarintyg      4,500kr